VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA PROTID TRONG CƠ THỂ

Protid là chất tạo hình không thể thay thế của cơ thể. Quá trình sống là sự thoái hoá và tân tạo thường xuyên của protid. Ở người, protid chiếm từ 15 đến 20% trọng lượng khô cơ thể, có mặt trong mọi thành phần của tất cả các tế bào, các mô, các cơ quan, các dịch của cơ thể.

Do vậy, protid có vai trò hết sức quan trọng trong các hoạt động sinh lý cũng như trong các quá trình bệnh lý. Tổng số các gen khác nhau của cơ thể người khoảng 30 ngàn, suy ra số protein khác nhau của cơ thể cũng xấp xỉ như vậy. Có thể nói mỗi protein trong cơ thể thực hiên một chức năng nhất định : cấu trúc, điều hoà, xúc tác, vận chuyển…

-Chức năng cấu trúc: Protid là chất tạo nên nhân, nguyên sinh chất và màng của tế bào, xây dựng các mô, các cơ quan, giúp cho cơ thể vận động và chống đỡ cơ học. Co cơ được thực hiện bởi sự chuyển động của hai sợi protid: actin và myosin. Da, cơ, xương, gân, dây chằng được cấu tạo bởi nhiều loại protid sợi, như : collagen, elastin, keratin giúp cơ thể chống đỡ các tác nhân cơ học.

>> XEM THÊM: Nhu cầu protid

-Chức năng điều hoà, cân bằng nội môi: tất cả các phản ứng hoá học, cũng như các quá trình sinh học: đôns máu, chảv máu, hoạt độne của hệ thống bổ thể, hệ thống kinin … xẩy ra trong cơ thể đều được hoạt hoá và điều hoà bởi các protid đặc biệt gọi là enzym.
Các hormon tham gia vào tính phản ứng của cơ thể, điều chỉnh chức năng của nhiều cơ quan cũng là protid. Protid tham gia kiểm soát thông tin di truyền, giúp cho các tế bào trưởng thành và biệt hoá.

-Chức năng vận chuyển các chất: Hemoglobin vận chuyển 02, C02; lipoprotein vận chuyển lipid; albumin vận chuyển bilirubin, acid béo; transferin vận chuyển Fe; seruloplasmin vận chuyển Cu… Rhodopsin là một protid có trong tế bào gậy của võng mạc, giúp tiêb nhận ánh sáng.

-Chức nặng bảo vệ: kháng thể cũng là protein chống các kháng nguyên (gây bệnh).

-Protid cũng có vai trò là nguồn năng lượng cho cơ thể khi không đủ lipid và glucid.

Add Comment