Drysol thuốc trị chứng đổ mồ hôi tay chân hiệu quả

Drysol giải pháp là một chất chống mồ hôi. Nó được cho là làm việc bằng cách thay đổi các tế bào mồ hôi sản xuất trong cơ thể.

Điều trị mồ hôi (đổ mồ hôi) vấn đề dư thừa.

Drysol giải pháp là một chất chống mồ hôi. Nó được cho là làm việc bằng cách thay đổi các tế bào mồ hôi sản xuất trong cơ thể.

Không được sử dụng Drysol giải pháp nếu:

Liên lạc với bác sĩ hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bất kỳ của các áp dụng cho bạn.

Trước khi sử dụng giải pháp Drysol:

Một số điều kiện y tế có thể tương tác với các giải pháp Drysol. Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ điều kiện y tế, đặc biệt là nếu có những điều sau đây áp dụng cho bạn:

Một số THUỐC thể tương tác với giải pháp Drysol. Tuy nhiên, không có tương tác cụ thể với các giải pháp Drysol được biết vào thời điểm này.

Hỏi nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn nếu Drysol giải pháp có thể tương tác với các thuốc khác mà bạn có. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi bạn bắt đầu, dừng lại, hoặc thay đổi liều lượng của bất kỳ loại thuốc.

Làm thế nào để sử dụng giải pháp Drysol:

Sử dụng giải pháp drysol theo chỉ dẫn của bác sĩ. Kiểm tra nhãn trên thuốc để được hướng dẫn dùng thuốc chính xác.

Hỏi nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có về làm thế nào để sử dụng giải pháp Drysol.

drysol

Tác dụng phụ của giải pháp Drysol:

Tất cả các loại thuốc có thể gây ra tác dụng phụ, nhưng nhiều người không có, hoặc, ít phản ứng phụ. Kiểm tra với bác sĩ của bạn nếu có những tác dụng phụ CHUNG nhất kéo dài hoặc trở nên khó chịu:

bỏng tạm thời, ngứa, prickling, hoặc ngứa ran ở vùng điều trị.
Đây không phải là một danh sách đầy đủ của tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra. Nếu bạn có câu hỏi về tác dụng phụ, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ. .

Nếu quá liều là nghi ngờ:

lưu trữ thích hợp của giải pháp Drysol:Lưu trữ giải pháp Drysol ở nhiệt độ phòng, giữa 59 và 86 độ F (15 và 30 độ C). Tránh xa sức nóng, độ ẩm, và ánh sáng. Giữ nắp đóng kín khi không sử dụng để ngăn chặn sự bốc hơi. Giữ dung dịch Drysol ra khỏi tầm với của trẻ em và đi từ vật nuôi.

Thông tin chung

Thông tin này không nên được sử dụng để quyết định có hay không để có giải pháp Drysol hoặc bất kỳ loại thuốc khác. Chỉ có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có những kiến thức và đào tạo để quyết định loại thuốc phù hợp với bạn. Thông tin này không xác nhận bất kỳ loại thuốc như an toàn, hiệu quả, hoặc phê chuẩn để điều trị bất kỳ bệnh nhân hoặc sức khỏe điều kiện. Đây chỉ là một bản tóm tắt ngắn gọn về các thông tin chung về giải pháp Drysol. Nó không bao gồm tất cả các thông tin về khả năng sử dụng, hướng dẫn, cảnh báo, biện pháp phòng ngừa, tương tác, tác dụng phụ, hoặc rủi ro có thể áp dụng cho các giải pháp Drysol. Thông tin này không phải là tư vấn y tế cụ thể và không thay thế thông tin mà bạn nhận được từ các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn. Bạn phải nói chuyện với bác sĩ của bạn để có thông tin đầy đủ về các rủi ro và lợi ích của việc sử dụng giải pháp Drysol.

Add Comment