Viêm xoang là viêm và nhiễm trùng màng nhầy và xoang. Chúng được phân loại theo thời gian của các…